New Mitsubishi Pajero Sport Club Thailand

มุมสมาชิก All-New Pajero Sport => การใช้งาน ปัญหาของ All-New Pajerosport => ข้อความที่เริ่มโดย: palmgerous ที่ กรกฎาคม 29, 2016, 08:51:51 PM

หัวข้อ: รถใหม่ ใต้ท้องรถเป็นสนิม
เริ่มหัวข้อโดย: palmgerous ที่ กรกฎาคม 29, 2016, 08:51:51 PM
รถใหม่ครับ พึ่งรับรถได้หนึ่งเดือน เอารถเข้าศูนย์ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ครบ 1000 km.  พอช่างยกรถขึ้นเลยถือโอกาสไปดูใต้ท้องรถ พบสนิมหลายจุดเลย รบกวนถามผู้รู้ว่า สนิมที่ขึ้นตามชิ้นส่วนนี้จะมีผลต่อความปลอดภัย หรือ สมรรถนะของรถไหมครับ (http://upic.me/i/kr/20160729_095905_resized.jpg) (http://www.newpajerosportclub.com/webboard/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81OTAyODgzMw==)
(http://upic.me/i/fg/20160729_095912_resized.jpg) (http://www.newpajerosportclub.com/webboard/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81OTAyODgzNQ==)
(http://upic.me/i/dx/20160729_100012_resized.jpg) (http://www.newpajerosportclub.com/webboard/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81OTAyODgzNw==)
(http://upic.me/i/oc/20160729_100021_resized.jpg) (http://www.newpajerosportclub.com/webboard/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81OTAyODgzOQ==)